MIASTO – NOWA SÓL

Położona jest w obrębie pradoliny barycko-głogowskiej i zachodniej części Wzgórz Dalkowskich, w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Na kartach historii miasto istnieje od XVI wieku. Swoją nazwę zawdzięcza transportom soli na tereny blokowane przez Zygmunta I Starego za czasów panowania Fryderyka I. Wbrew pozorom sól nie była tu wydobywana, a jedynie czyszczona.

Przeżywając różne koleje losu, w latach 60., w XX wieku miasto stało się dużym ośrodkiem przemysłowym i taki jego profil zachowany został do dziś. Zwłaszcza ostatnie 10 lat przyniosło silny wzrost ekonomiczny Nowej Soli. Na obrzeżach miasta powstała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obszar ten rozwija się stale rozbudowując infrastrukturę dla kolejnych inwestorów. Strefa szykuje swoje grunty także pod Park Technologiczno-Naukowy, który ma przynieść rozwój i atrakcyjność Nowej Soli. Kwitnie również gospodarka. Kolejni mali i średni  przedsiębiorcy upatrują sobie w tym regionie dobry punkt dla rozwoju swojej działalności. Chlubą miasta są figury ogrodowe. Dzieła nowosolskich rzemieślników można podziwiać za granicą m.in. w Czechach, Niemczech i Austrii.

Zmienia się także samo miasto. W ciągu ostatnich lat utworzono deptak, odnowiono centralny plac miasta, przebudowano parki – w tym utworzony z myślą o najmłodszych – Park Krasnala. W ramach dofinansowania z Funduszu Unijnego w najbliższym czasie planowany jest zakup dwóch statków białej floty. Co raz częściej mówi się, że rzeka przestała być utożsamiana jedynie z zagrożeniem, ale także doskonałą możliwością uatrakcyjnienia rejonu. Planowane jest wybudowanie nowoczesnej przystani turystyczno – pasażerskiej.

Obecnie funkcję prezydenta sprawuje Jacek Milewski.

więcej informacji na www.nowasol.pl